På Björkvägen 10 i Lidingö kommun uppmättes år 2007 årsmedelvärdet på radon till 100 becquerel per kubikmeter.

Klicka här för mer information.