"Allena saliggörande" är ett idiomatiskt uttryck för något, det enda, som ska lösa ett problem.

Klicka här för mer information.