"Barn av sin tid" är ett idiomatiskt uttryck för när någon eller något är präglat av den tid denna eller detta lever i.

Klicka här för mer information.