Amerikas förenta staters fyrtionde president var Ronald Reagan.

Klicka här för mer information.