På Fågelsträcket 75 i Lidingö kommun uppmättes år 2008 årsmedelvärdet på radon till 60 becquerel per kubikmeter.

Klicka här för mer information.