"Behålla fattningen" är ett idiomatiskt uttryck för att bevara lugnet.

Klicka här för mer information.