Ingrid Burman höll ett anförande i riksdagen den 14 maj 2003 som gick under parollen "Med tvång och god vilja vad gör Statens institutionsstyrelse?".

Klicka här för mer information.