På Ekholmsnäsvägen 101 i Lidingö kommun uppmättes år 2011 årsmedelvärdet på radon till 110 becquerel per kubikmeter.

Klicka här för mer information.