"Dra det tyngsta lasset" är ett idiomatiskt uttryck för att göra det mesta arbetet.

Klicka här för mer information.