"Vara på samma våglängd" är ett idiomatiskt uttryck för att vara överens i stora drag.

Klicka här för mer information.