Fredrik VI var Grönlands tjugoåttonde regent.

Klicka här för mer information.