"Bita i gräset" är ett idiomatiskt uttryck för att förlora, misslyckas och/eller avlida.

Klicka här för mer information.