På Ängsklockevägen 109 i Lidingö kommun uppmättes år 2009 årsmedelvärdet på radon till 50 becquerel per kubikmeter.

Klicka här för mer information.