Luigi Serafini skrev "Codex Seraphinianus".

Klicka här för mer information.