"Mumla i skägget" är ett idiomatiskt uttryck för att tala otydligt, även att formulera sig otydligt, kanske för att man inte vågar säga i klarspråk vad man vill säga.

Klicka här för mer information.