Ann-Kristine Johansson höll ett anförande i riksdagen den 29 januari 2003 som gick under parollen "(forts. 10 §) En ny djurskyddsmyndighet (forts. MJU5)".

Klicka här för mer information.