Amerikas förenta staters trettiofemte president var John F. Kennedy.

Klicka här för mer information.