Inger René höll ett anförande i riksdagen den 18 februari 2003 som gick under parollen "Svar på interpellation 2002/03:179 om invandrarflickors rätt till eget liv".

Klicka här för mer information.