"Sång öfver Esaias Tegnér" av Carl David af Wirsén innehåller 3165 ord.

Klicka här för mer information.