Miljöminister Anna Lindh höll ett anförande i riksdagen den 19 april 1996 som gick under parollen "Svar på interpellation 1995/96:162 om kärnkraftssäkerheten".

Klicka här för mer information.