I januari år 2016 inkom en faktura på 105 400,00 kronor exklusive moms till Göteborgs kommun. Leverantören var Treklövern i Falköping AB och utgiften motiverades med texten "Köp av huvudverksamhet".

Klicka här för mer information.