På Stockholmsvägen 22B i Lidingö kommun uppmättes år 2000 årsmedelvärdet på radon till 50 becquerel per kubikmeter.

Klicka här för mer information.