Nyamko Sabuni höll ett anförande i riksdagen den 21 januari 2003 som gick under parollen "Svar på interpellation 2002/03:78 om reformering av regeringsformen".

Klicka här för mer information.