"Alla tiders" är ett idiomatiskt uttryck för utomordentligt.

Klicka här för mer information.