Amerikas förenta staters tjugoåttonde president var Woodrow Wilson.

Klicka här för mer information.