"Därom tvista de lärde" är ett idiomatiskt uttryck för när ett problem är svårt eller omöjligt att avgöra.

Klicka här för mer information.