"Vara hundra" är ett idiomatiskt uttryck för att vara helt säker.

Klicka här för mer information.