"Som balsam för själen" är ett idiomatiskt uttryck för något som ger tröst eller lindring.

Klicka här för mer information.