I januari år 2016 inkom en faktura på 1 387,50 kronor exklusive moms till Göteborgs kommun. Leverantören var AB Hilding Janson och utgiften motiverades med texten "Livsmedel".

Klicka här för mer information.