Orkneyöarnas flagga är gul, blå och röd.

Klicka här för mer information.