"Sätta bocken till trädgårdsmästare" är ett idiomatiskt uttryck för att utse en olämplig person till ansvarig.

Klicka här för mer information.