Filmen "Obrana i zastita" fick i Sverige titeln "A Stranger".

Klicka här för mer information.