Gudrun Lindvall höll ett anförande i riksdagen den 26 april 1996 som gick under parollen "Svar på interpellation 1995/96:178 om jakttid för morkulla".

Klicka här för mer information.