"Frithiofs saga" av Esaias Tegnér innehåller 23596 ord.

Klicka här för mer information.