"Bref om Akademiens Inrättning" av Gustaf III innehåller 889 ord.

Klicka här för mer information.