Siw Persson höll ett anförande i riksdagen den 27 mars 1996 som gick under parollen "En ny lag om domstolsärenden (prop. 1995/96:115)".

Klicka här för mer information.