"Bära syn för sägen" är ett idiomatiskt uttryck för att bevisa något som tidigare påståtts.

Klicka här för mer information.