"Det täcka könet" är ett idiomatiskt uttryck för kvinnan.

Klicka här för mer information.