"Storm i ett vattenglas" är ett idiomatiskt uttryck för att överdriva kraftigt för att få något att framstå som viktigare än det egentligen är.

Klicka här för mer information.