Marianne Samuelsson höll ett anförande i riksdagen den 28 mars 1996 som gick under parollen "(forts. från 7 §) EU:s regeringskonferens (forts. UU13)".

Klicka här för mer information.