"Dra sig tillbaka" är ett idiomatiskt uttryck för att avlägsna sig.

Klicka här för mer information.