Kommunikationsminister Ines Uusmann höll ett anförande i riksdagen den 20 februari 1996 som gick under parollen "Svar på interpellation 1995/96:54 om grusvägar i Dalsland".

Klicka här för mer information.