"Bollen är rund" är ett idiomatiskt uttryck för att utgången är oviss, allt kan hända.

Klicka här för mer information.