"Stå på god fot med någon" är ett idiomatiskt uttryck för att ha ett gott förhållande till någon.

Klicka här för mer information.