Försvarsminister Thage G Peterson höll ett anförande i riksdagen den 26 april 1996 som gick under parollen "Svar på interpellation 1995/96:166 om antipersonella minor".

Klicka här för mer information.