Fyra upphöjt i tre blir 64.

Fyra upphöjt i fyra blir 256.

Två upphöjt i noll blir ett.

Klicka här för mer information.