Klick.

Kampala är huvudstad i Uganda.

Fem plus noll blir fem.

"Det går sin gilla gång" är ett idiomatiskt uttryck för när inget sker utom det vanliga.